Olej wykończeniowy Finish


Natural - Olej wykończeniowy FinishZakres zastosowania:
Do prac wykończeniowych na mocno zużytych powierzchniach drewnianych, jak podłogi, blaty kuchenne, robocze i stołowe oraz do chłonnych powierzchni kamiennych, klinkierowych oraz do korka.
UWAGA: Do czasu zakończenia prac należy koniecznie wyłączyć ogrzewanie podłogowe!

Składniki:
Czyste olej roślinne, wartościowe naturalne żywice balsamiczne, oleje, bezołowiowe sykatywy. Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

Sposób postępowania:
WAŻNE: Dobrze wymieszać!
Gruntowanie: Na powierzchnie mebli nałożyć twardy olej meblowy NATURAL, na podłogi – olej parkietowy, na powierzchnie kamienne lub klinkierowe – olej do po-wierzchni kamiennych lub klinkierowych NATURAL. Preparatów używać zgodnie z instrukcjami stosowania.
W przypadku szczególnie chłonnych gatunków drewna (np. buku) możliwe jest jednokrotne gruntowanie rozcieńczonym olejem Finish (ok. 20-30% z rozpuszczalnikiem olejów naturalnych NATURAL).
Jeżeli po gruntowaniu powierzchnia sprawia wrażenie chropowatej, należy użyć brązowego padu lub wykonać szlifowanie pośrednie.
Meble: brązowy pad lub ziarnistość 240 do 280
Podłogi: brązowy pad lub kratka szlifująca 150-180
Dokładnie usunąć pył szlifierski.

Nakładanie (na meble):
Nakładać można przez smarowanie, natryskiwanie lub polerowanie zwojem tkaniny.
Jeżeli olej Finish jest nakładany metodą natryskową, nie jest konieczne rozprowadzanie.
W przypadku smarowania nadmiar oleju należy najpóźniej po 30 minutach dobrze i bez pozostawiania smug rozprowadzić używając białego padu polerującego.

Nakładanie (np. na podłogi)
Rolka: Olej Finish nakładać cienko i równomiernie za pomocą specjalnego walca piankowego.
Szpachla: Olej Finish rozprowadzić szpachlą. Po upływie 10-15 minut użyć polerki jednotarczowej lub termopadu Columbus z białym padem, aby olej wniknął w powierzchnię. W przypadku małych powierzchni można użyć padu ręcznego na trzonku. W obrębie krawędzi wytrzeć szmatką.
Powierzchnię pozostawić do suszenia na 10 do 12 godzin w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
W pierwszych tygodniach po zastosowaniu preparatu zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia (w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy związane z wchłanianiem zapachu) i czyścić powierzchnię tylko na sucho.
Nakładanie przemysłowe: odbywa się z reguły przez dwukrotne nałożenie walcem, po którym następuje rozprowadzenie przez szczotki urządzenia rozprowadzającego. Podczas suszenia nie dopuszczać do kontaktu z pyłem/kurzem.

Pielęgnacja:
Przed czyszczeniem na mokro podłogę należy odkurzyć lub zamieść. Do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji używać specjalnego środka czyszczącego Natural. Powierzchnia jest wtedy jednocześnie oczyszczana i pielęgnowana. 1-2 razy do roku (w przypadku bardzo wymagających powierzchni 3-4 razy do roku) powierzchnię należy odświeżyć przez nałożenie bardzo cienkiej warstwy pielęgnacyjnego oleju woskowego Natural lub oleju wykończeniowego Finish Natural. Krople oleju nanosić na podłogę i wcierać miękką ścierką, a w przypadku dużych powierzchni talerzową polerką (beżowym padem). Przez 1-2 dni delikatnie obchodzić się z powierzchnią i unikać używania wody do czyszczenia.

Dane techniczne:
Czasy wysychania przy 20°C
Pyłosuchość: po 6 – 8 godzinach
Możliwość szlifowania: po 18 godzinach
Ciężar właściwy 0,93 g/ml
Lepkość: 36 sek. (DIN 4 mm)
Temperatura zapłonu: powyżej 65°C
Rozcieńczanie: rozpuszczalnik olejów naturalnych NATURAL

Zużycie
Do gruntowania: ok. 15 m2/ 1 l
Do wykańczania mebli: ok. 40 – 50 m2/ 1 l
Gotowe olejowane podłogi: 20 – 30 m2/ 1 l
Pielęgnacja wtórna: ok. 100 – 200 m2/ 1 l
Nakładanie walcem: 10-20 g/m2 na jedno nanoszenie
Odświeżanie powierzchni: ok. 60 – 80 m2/ 1 l

UWAGA!
Szmatki nasączone olejem Finish Natural należy koniecznie przechowywać w zamkniętych pojemnikach (puszkach). Większe płaty rozwieszać rozłożone lub wyprać w roślinnym mydle olejowym. Istnieje niebezpieczeństwo samozapalenia ze względu na zawartość olejów roślinnych, które pobierając tlen wysychają i oddają przy tym ciepło.
Produkt zawiera kobalt. Podczas wstępnego i pośredniego szlifowania zalecamy używanie maski przeciwpyłowej.

Przechowywanie:
Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Postępowanie z resztkami:
Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów o charakterze specjalnym i mogą być odprowadzone na złom, względnie wyrzucone ze zwykłymi odpadami.

Regulacje prawne:
W razie potrzeby należy zażądać wydania karty charakterystyki substancji chemicznej.
Szwajcaria: BAG T Nr 73260.
Brak klasy szkodliwości.

Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN:
Produkty NATURAL NATURFARBEN są wytwarzane zgodnie z kompleksowym uję-ciem problematyki kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego, a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają w nim całkowitemu rozpadowi. Wszystkie składniki są kontrolowane zgodnie z zasadami biologii budowlanej i przy wykorzystaniu łagodnej, bezodpadowej technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.
Wszystkie dane są wynikiem naszych długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Mimo to zalecamy przeprowadzenie własnych prób przed każdym użyciem. Niniejszy arkusz jest jedynie materiałem informacyjnym i doradczym. Nie jest on podstawą do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Natural Naturfarben są produktami firmy Scherzenlehner Harze GesmbH und CoKG, A-4060 Leonding/Linz, tel.; +43 (0)70/674957, fax: 674957-9; e-mail: office@natural.at.
Odpisy, kopie i publikacje niniejszych arkuszy oraz ich fragmentów są dozwolone tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.

pobierz: Karta techniczna produktu - technika nakładania