Olej do parkietów i podłóg na gorąco

Natural - Olej do parkietów i podłóg na gorącoZakres zastosowania:
Olej do parkietów i podłóg NATURAL na gorąco to optymalna długotrwała ochrona schodów i podłóg bukowych, dębowych oraz wykonanych z innych rodzajów drewna, a także z kamienia, łupków i terakoty. Produkt powstały w procesie przetwórstwa olejów roślinnych głęboko wnika w podłoże, znacznie je wzmacnia i chroni szczególnie narażone na zniszczenie powierzchnie podłóg.
W procesie polerowania używa się maszyny jednotarczowej THERMOPAD E 430.

Składniki:
Czyste olej roślinne, wartościowe żywice balsamiczne, oleje, pigmenty, bezołowiowe sykatywy. Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

Przygotowanie:
Podłoga musi być sucha, twarda, chłonna, czysta, oczyszczona z żywicy i kurzu. Szlifowanie końcowe przy użyciu siatki szlifującej: 120. Stare i odnawiane podłogi parkietowe należy sprawdzić pod względem ewentualnej obecności starych koloro-wych bejc i pigmentów.

Szlifowanie:
Papier ścierny o ziarnistości 80/120/220
Siatka szlifująca: 120

Sposób postępowania:
Zimny olej do parkietów i podłóg wylać na podłogę i rozprowadzić za pomocą szpachli powierzchniowej. Po upływie ok. 15 minut wypolerować używając maszyny jed-notarczowej THERMOPAD E 430 (ok.80°C) z białym padem. Nakładać co najmniej 2 razy.
Urządzenie należy czyścić rozpuszczalnikiem olejów naturalnych NATURAL.

Czas wysychania:
Pomiędzy pierwszym a drugim nałożeniem czas wysychania powinien wynosić co najmniej 1 godzinę. Po upływie 24 godzin po podłodze można chodzić. Przez kolejne dwa tygodnie należy chronić podłogę (do ostatecznego stwardnienia). Dobrze przewietrzyć pomieszczenie! W pierwszych tygodniach po zastosowaniu preparatu zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia. Dopiero po upływie 2-3 tygodni kłaść wykładziny (dywany itp.). W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy związane z wchłanianiem zapachu.

WAŻNE:
Po wypolerowaniu powierzchnia musi sprawiać wrażenie suchej. Miejsca, w których olej położono w nadmiarze mogą pozostać lepkie i połyskujące. Pracować wyłącznie na zimnej podłodze. Do czasu zakończenia prac należy koniecznie wyłączyć ogrzewanie podłogowe!

Gatunki drewna zawierające kwas garbnikowy:
(dąb itd.) oraz ciemne podłogi należy po ok. 10 -14 dniach zmyć na ciepło za pomocą specjalnego środka czyszczącego – ługu mydlarskiego. W ten sposób zostaną usunięte rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mogły wytrącić się z drewna. Można następnie nanieść na powierzchnię cienką warstwę oleju wykończeniowego „Finish” NATURAL i wypolerować.

Egzotyczne gatunki drewna:
Ciemne i szczególnie bogate w pigmenty gatunki drewna egzotycznego należy po szlifowaniu wykończeniowym dobrze przetrzeć alkoholowym rozpuszczalnikiem NATURAL, wykonać kontrolnie test wodny, w razie potrzeby ponownie przetrzeć alkoholowym rozpuszczalnikiem. W przypadku drewna egzotycznego na zakończenie koniecznie użyć pszczelego wosku do podłóg NATURAL.

Silnie nasiąkające gatunki drewna:
W przypadku olchy i buku konieczne jest nałożenie większej ilości produktu. Przy pierwszym nakładaniu oleju do parkietów i podłóg zalecamy nanoszenie preparatu przy użyciu rolki z krótkim włosiem. Nadmiar należy zaszpachlować po upływie ok. 10 minut.

Możliwości dalszej obróbki:
Gorący wosk NATURAL (wypolerować do osiągnięcia jedwabistej gładkości), olej wykończeniowy NATURAL – nałożyć cienką warstwę i wypolerować.

Pielęgnacja:
W ciągu pierwszych dwóch tygodni czyścić tylko na sucho. Do bieżącej pielęgnacji polecamy: specjalny środek czyszczący NATURAL oraz twardy wosk nabłyszczają-cy. W żadnym wypadku nie używać do czyszczenia podłogi ścierek z mikrowłókna. Jeżeli konieczne jest gruntowne oczyszczenie powierzchni, polecamy intensywny środek czyszczący NATURAL. W razie potrzeby miejscowo nanosić na powierzchnię podłogi pielęgnacyjny olej woskowy.

Wskazówka:
Podczas pierwszego nakładania oleju np. na drewno bukowe może dojść do powsta-nia tak zwanych „nakładek” (śladów szpachla), jeżeli podczas nakładania nachodzących na siebie warstw mają miejsce dłuższe przerwy. Z tego powodu zalecamy, by nakładanie oleju odbywało się w sposób równomierny i ciągły.

Zużycie:
20-30g/m2 na jedno nałożenie, w zależności od rodzaju drewna

Dane techniczne:
Temperatura zapłonu powyżej 100°C

UWAGA!
Szmatki nasączone olejem należy koniecznie przechowywać w zamkniętych pojemnikach (blaszanych puszkach), większe płaty rozwieszać rozłożone lub wyprać w roślinnym mydle olejowym. Istnieje możliwość samozapalenia ze względu na obecność schnących olejów roślinnych!
Produkt zawiera kobalt. Podczas wstępnego i pośredniego szlifowania zalecamy używanie maski przeciwpyłowej.

Przechowywanie:
Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Postępowanie z resztkami:
Resztki farby i rozpuszczalników, także tych pochodzenia naturalnego, nie powinny dostać się do ścieków ani do gruntu! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów o charakterze specjalnym i mogą być odprowadzone na złom, względnie wyrzucone ze zwykłymi odpadami.

Regulacje prawne:
W razie potrzeby należy zażądać wydania karty charakterystyki substancji chemicznej.

Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN:
Produkty NATURAL NATURFARBEN są wytwarzane zgodnie z kompleksowym ujęciem problematyki kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego, a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają w nim całkowitemu rozpadowi. Wszystkie składniki są kontrolowane zgodnie z zasadami biologii budowlanej i przy wykorzystaniu łagodnej, bezodpadowej technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.

Wszystkie dane są wynikiem naszych długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Mimo to zalecamy przeprowadzenie własnych prób przed każdym użyciem. Niniejszy arkusz jest jedynie materiałem informacyjnym i doradczym. Nie jest on podstawą do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Natural Naturfarben są produktami firmy Scherzenlehner Harze GesmbH und CoKG, A-4060 Leon-ding/Linz,
tel.; +43 (0)70/674957, fax: 674957-9; e-mail: office@natural.at.

Odpisy, kopie i publikacje niniejszych arkuszy oraz ich fragmentów są dozwolone tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.

pobierz: Karta techniczna produktu - technika nakładania